Om Storbyen Synger

Storbyen Synger er et sangkrafcenter i Hovedstadsområdet, som er sat i verden af Sangens Hus i Herning. Hensigten er at få etableret en lokal enhed, som skubber på for at få iværksat sangprojekter for borgere i og omkring København - både i offentlig og privat regi. 

I Storbyen Synger finder vi på projekter, opstøver samarbejdsparterne og søger puljer, fonde mv, for at finansiere projekterne. Vi skubber på, graver frem, råber højt og tænker nyt - kort sagt, gør vi alt, hvad vi kan for at initiere og igangsæt begivenheder, der kan få flere til at synge bare lidt mere.

Storbyen Synger er drevet af frivillige kræfter, men håber at få en driftsbevilligen fra en eller flere kommuner, som kan sikre det fremtidige arbejde.