Projekter - nu og i fremtiden

Hele vores eksistens handler om at initiere sangprojekter og igangsætte events og arragementer, som kan få byen til at synge mere. 

Herunder kan du se, hvilke projekter vi har være med til at løbe i gang og du kan også se, hvilke planer/ønsker/håb vi har for fremtiden.  

Har du en idé eller ønke til et sangprojekt, så hoLd dig endelog ikke tilbage, men skriv til syngmed@storbyensynger.dk

SKUMRINGS-SANG PÅ FRB.

KOMMENDE

SYNG SOLEN

NED #2

IGANVÆRENDE

ERINDRINGS-

KOR

IGANGVÆRENDE

SOUND-

PAINTING

IGANGVÆRENDE

SOUNDPAINTING

lærerkursus

IGANGVÆRENDE

METRO-MORGENSANG

AFSLUTTET

SYNG SOLEN NED

AFSLUTTET

SMÅ SYNGER SAMMEN

AFSLUTTET

MUSIKALSKE BYVANDRINGER

KOMMENDE