Vi skaber dit sangprojekt

De positive effekter ved at synge - og gøre det sammen - kan næsten ikke lovprises nok. Det er nemt, billigt - og så kan alle uanset færdigheder være med og blive en del af fællesskabet.

I Storbyen Synger står vi klar som samarbejdspartner og udvikler af sangprojekter for alle, der - lige som os - har lyst til at styrke fællesskabet via sang.

Vi kvalitetsikrer skræddersyede sangprojekter til organisationer og vi leverere projektledelsen af arrangementet. Vi kan også hjælpe med at søge den nødvendige funding.

Storbyen Synger råder ikke over nogle midler selv og er drevet af frivillige kræfter og fondsmidler.

HVAD ER ET SANGKRAFTCENTER?

Kort fortalt er et sangkraftcenter en organisation, hvor en række lokale kræfter er gået sammen om at skabe mere sang til gavn for lokalområdet. Et sangkraftcenter erstatter ikke noget andet, men lægger til, støtter op og fylder ud, og målet er alene at gøre gøre sang og sangfællesskaber mere tilgængelig i hele Danmark.

Læs mere om vores tilknytning til Sangens Hus og de øvrige sangkraftcenter i landet her.

Eksempler på samarbejdsprojekter med forskellige organisationer:


Kor for personer med demens og deres pårørende


Samarbejde med Sundhedshuset, Frederiksberg kommune.

Learn More

Musikalsk byvandring


Samabrejde med museet Storm

Learn More

Forebyggende sundhedkor på aktivitetscentrene 


Samarbejde med Københavns kommune.


Learn More


Design process


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Implementation


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Grooming


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.

Let's work together!


Your first appointment is free

Get in Touch


Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.