Hvad sku' det være?


Som del af netværket under Sangens Hus har vi adgang til beskrivelser af en masse gode og velafprøvede sangprojekter, som vores kollegaer i landets øvrige sangkraftcentre har kørt. 


Se herunder, hvilke koncepter vi har på hylden.

Kontakt os på syngmed@storbyensynger.dk, hvis du vil vide mere om et eller flere projekter

SANG OG SUNDHED

SANG FOR SINDET

SANG FOR SINDET er et kor for psykisk sårbare, som har brug for et lyspunkt i hverdagen, men svært ved at komme ud af døren.  Koret er tilrettelagt, så det tager hensyn til deltagernes og deres dagsform. Koret henvender sig også til pårørende.

SANG FOR SINDET er udviklet og gennemført af Den Jyske Sangskole. 

Læs mere her

PARKINSONKOR

Kor for personer med Parkinson og deres pårørende, som giver både fysisk træning og specielle øvelser, der kan lette hverdagen, men lige så meget et smil på læben og noget at være sammen om, hvor sygdom ikke fylder alt. 

PARKINSONKOR findes flere steder i landet, blandt andet på Lolland Musikskole.

Læs mere her

LYD PÅ

Projektet tilbyder gennem musikken borgere, som er i kontakt med socialpsykiatrien, større personlig tilfredsstillende med egen livsstil og en øget oplevelse af at have indflydelse på eget liv.

LYD PÅ er udviklet og gennemført i et samarbejde mellem Sangens Hus, Roskilde kommune og Roskilde Synger.

Læs mere her

SANG FOR SJÆLEN

SANG FOR SJÆLEN tilbyder borgere, som er ramt af ensomhed, et fællesskab og noget at mødes om. SANG FOR SJÆLEN har ekstra fokus på det svære i at komme ud af døren og på fastholdelse af deltagelsen i koret.

SANG FOR SJÆLEN er udviklet af Storbyen Synger og bygger på konceptet SANG FOR SINDET fra Den Jyske Sangskole.

Læs mere her

SYNG MED DE BEDSTE

Fælles sangprojekt, hvor de yngste folkeskoleklasser synger sammen med de ældre beboere på plejehjem.  

SANG MED DE BEDSTE er udviklet og gennemført af Thy Sangskole.

Læs mere her

ERINDRINGSKOR OG -SANG

Sang og samvær hjælper personer med demens med at genkalde erindringer og tilbyder et frirum fra sygdommen og en muliged for at være sammen med de pårørende på lige fod. Koret henvender sig også til pårørende.

ERINDRINGSKOR OG -SANG er udviklet og  gennemført af Storbyen Synger.

Læs mere her 

SANG I ÆLDREPLEJEN

Sang på plejehjemmene for ældre og demente beboere, som  tilbyder en mulighed for at synge og danse – både i større grupper med kendte fællessange, men også i mindre og helt ned til 1-1 sessions med de beboere, der har særligt behov for det.

Sang i ældreplejen, Dansang, kan også inkludere workshops og sidemandsoplæring af plejepersonalet med vejledning i hvordan sang kan bruges til at motivere de ældre og hjælpe med at gøre dagens fysiske gøremål lettere.

Sang i ældreplejen findes i mange udgaver fx som  projektet DANSANG, udviklet og gennemført af Sangcenter Nordsjælland.

Læs mere her

FÆLLESSANG

METRO-MORGENSANG

Morgensang fra kl. 7-9. Syng med op ad rulletrappen eller stop op en stund, og nyd at andre synger for dig. 

METRO-MORGENSANG er udviklet og gennemført af Storbyen Synger.

Læs mere her

SANGTIDSKASSER

For arbejdspladser

Vælg mellem flere forskellige koncept-"kasser", der indeholder alt, hvad man skal bruge for at få gang i sangen på arbejdspladsen. Ingen planlægning er nødvendig - bare vælg abonnement og følg opskriften, så er I hurtigt i gang med morgen- eller fyraftenssangen.

SANGSTIDSKASSEN er udviklet af Storbyen Synger.

SYNG SOLEN NED

Fællessang i skumringen, der rykker sig  med ½ time hver uge i takt med tidspunktet for solens forsvinden. Hver gang er der inviteret en lokal med-vært, som har valgt aftenens repertorie og fortæller lidt om det og sig selv inden der synges.

SYNG SOLEN NED er gennemført af Storbyen Synger.

Læs mere her

MUSIKALSKE BYVANDRINGER

Fællessang over et tematiseret repertoire, der knytter sig til byvandringens stop. Emner kunne være "I Liva Weels fodspor" eller "Besættelsens København".

MUSIKALSKE BYVANDRINGER udvikles af Storbyen Synger og Frederiksberg museerne og kommer til at foregå i foråret 2023.

Læs mere her

SANG FOR BØRN & UNGE

SOUNDPAINTING

Soundpainting er enkelt et værktøj til at styre og improvisere musik ud fra. Det er et tegnsprog, som en dirigent bruger til at kommunikere med sit ensemble via en række håndtegn, som så besvarerer ved at synge eller spille.

SOUNDPAINTING udbydes under Åben Skole for skoleelever på mellemtrinnet i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Læs mere her

SANGGLAD OG SANGLAD MINI

Sangglad er både et udviklingsforløb for børneinsitutioner og et uddannelsesforløb for alle de professionelle voksne, som børnene har deres dagligdag sammen med. En sangkonsulent tilknyttes institutionen og bliver en del af både børnenes møde med sang og de professionelle voksnes udvikling, uden at der bliver trukket pædagogiske ressourcer ud af dagligdagen. Forløbene varierer mellem 1-2 år.

SANGGLAD OG SANGGLAD MINI er udviklet og gennemført af Sangens Hus.

Læs mer her

SYNG MED DE BEDSTE

Fælles sangprojekt, hvor de yngste folkeskoleklasser synger sammen med de ældre beboere på plejehjem.  

SANG MED DE BEDSTE er udviklet og gennemført af Thy Sangskole.

Læs mere her

ALLE BØRN HAR EN STEMME

Som første led i en større opgraderingsindsats af sang for indskolingbørn, mødes alle børn i skolens 2. klasser én gang om måneden for at synge sammen. Projektet er et samarbejde mellem kirken, musikskolen og sangkraftcentret.

ALLE BØRN HAR EN STEMME er udivlket og gennemført af Sangcenter Nordsjælland.

Læs mere her 

SANG, SPROG OG SAMVÆR

Workshop i samarbejde med sundhedsplejen for forældre til 0-2-årige, udbudt som et tilbud til fædre- og mødregrupper. Workshoppen klæder forældrene godt på til at støtte barnets udvikling gennem musik, sang og bevægelse.

SANG, SPROG OG SAMVÆR finder sted i regi af Herning Bibliotekerne og er udviklet og gennemført af Den Jyske Sangskole.

Læs mere her 

SANGSPIRE

Hver uge modtager skolernes 2. årgang musikundervisning af dygtige korledere  fra det omkringliggende korliv.. Hensigten er at give indskolingsbørn i mulighed for at opleve glæden at synge i et større fællesskab samt at føle glæden ved at mærke deres eget instrument, stemmen, udvikle sig. 

SANGSPIRE er udviklet og gennemført at Thy Sangskole. 

Læs mere her

Skriv til SYNGMED@STORBYENSYNGER.DK, hvis du vil vide mere

VIGTIG INFORMATION:

Al form for anvendelse eller omtale af ovenstående projekter/ koncepter kræver kreditering af det angivne sangkraftcenter.