PRIVATLIVSPOLITIK

Vi tager ansvar for behandlingen af de personoplysninger, vi kommer i besiddelse af via vores arbejde med kunder/brugere og samarbejdspartnere. Oplysninger, der ikke har været i anvendelse de sidste 12 måneder, slettes senest den 31. december samme år.


Kommunikation med samarbejdspartnere

Når du har spørgsmål til os, eller ønsker at indlede et samarbejde med os, vil vi typisk kommunikere via email og telefon. Vi opbevarere dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog og bevaret eller etableret vores samarbejde. Vi opbevarer kun den information, som er nødvendig i forbindelse med vores fælles kommunikation.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart, at vores samarbejde er slut og senest den 31. december, hvis oplysningerne ikke har været brugt de 12 måneder som går forud for denne dato. 

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.


Kunder/brugere/deltagere

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder og brugere, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende. 

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Oplysninger, der ikke har været i anvendelse i 12 måneder, slettes senest den 31. december samme år.


Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet. 


Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand uden hjemmel eller samtykke og uden at orientere dig.


Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger. 

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.


Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring. Vær derfor opmærksom på, at vi kan have indgået aftaler med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.


Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage til hver en tid. Send en mail til os på syngmed@storbyensynger.dk og vi fjerner dine oplysninger med det samme. 


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

juli 2023

DELTAG I FÆLLESSKABET

  

RIS OG ROS.

Hjælp os med at blive bedre, peg på et problem, hvor sang er løsningen eller giv os nye, sprudlerede idéer 

 
 
 
 
unsplash