SOUNDPAINTING.

Projekt under Åben Skole-ordningen i Københavns kommune

Hvad er Soundpainting?
Soundpainting er helt enkelt et værktøj til at styre og improvisere musik ud fra. Det er et tegnsprog, som en dirigent bruger til at kommunikere med sit ensemble og foregår ved at dirigenten viser en række håndtegn til sit kor eller orkester, som så besvarerer ved at synge eller spille. Herefter udvikler musikken sig som en fælles improvisation/komposition mellem dirigent og orkester.

Ketil Duckert og Gustav Rasmussen har gennem mange år arbejdet med at introducere børn for Soundpainting. Fælles for alle disse projekter – bla. korprojektet "Det virtuelle Danmarkskor" - er at lade børn være aktivt skabende i musikken. Den overordnede mission er at give børn en oplevelse af selv at være dem, der er den skabende kraft uden at skulle bruge unødig tid på de håndværksmæssige udfordringer, der tit kan fylde en hel del i børns møde med musik. Musikken bliver skabt med det børnene kan her og nu og deres musikfaglighed og – indsigt udvikles herud fra.  

 

Med dette projekt styrkes to vigtige aspekter af den krævede musikundervisning inden for det skabende, nemlig improvisation og komposition. Er forløb med Soundpainting vil med andre ord hjælpe musiklæreren med at opfylde folkeskolelovens krav om Musikalsk skaben og Musikudøvelse ved at give børnene både en indsigt i og delagtiggørelse i den skabende og den udøvende proces.

Kurserne i Soundpainting henvender sig primært til mellemtrinnet og valgfag i udskolingen, men kan også tilrettelægges, så det passer til indskolingen.