Erindringskor

Kor- og fællessang for personer med demens og deres pårørende


STØTTET AF:

ALZHEIMERFORENINGEN OG VANLØSE LOKALUDVALG

Sang giver gode oplevelser, ilt til hjernen og en mulighed for at være sammen med andre. Storbyen Synger ønsker med sang at give alle med demens et frirum fra sygdommen ved at give denne gruppe, som ikke ofte er prioriteret i kulturlandskabet, en mulighed for at få del i en kulturel oplevelse sammen med og på lige fod med raske personer i alle aldersgrupper.

 

Vores erindringskor benytter minder fra tidligere sangoplevelser sammen med systematisk musikvalg, der skaber genkendelige og gode minder fra børne– og ungdomsårenes sangtraditioner til at skabe et frirum for personer med demens og deres pårørende. Ved at lytte til kendt musik og høre andre synge, øges lysten til også selv at deltage. Erindringskor giver personen med demens en følelse af succes ved at synge med andre på lige fod og tilskynder samtidig en naturlig kontakt med andre.


Erindringskor er planlægt til at finde sted fra medio august og 10 uger frem to steder i vores område, nemlig på Nørrebro og i Vanløse. Nærmere info om tid, sted og tilmelding følger snarest.