Hvor skal vi hen, du?


Vi har lagt planer - både kortsigtede og langsigtede. Læs her, hvis du vil vide, hvor Storbyen Synger ønsker at bevæge sig hen:

Formål

De positive effekter af at synge – og gøre det sammen – er ikke til at komme uden om. Sang tilbyder en helt enestående mulighed for at skabe glæde og fællesskab, modvirke ensomhed og indgyde selvtillid – alt det via et instrument vi alle har til rådighed, nemlig stemmen. 

I det nye Storbyen Synger, som arbejder i og med kommunerne Gentofte, København, Frederiksberg, Rødovre, Dragør og Tårnby, søger vi at blive den enhed, man går til, hvis man gerne vil integrere et sangprojekt i sit virke.  Vi arbejder for, at sang skal indgå ind mange flere steder i samfundet, så børn, unge, ældre, syge og helt almindelige borgere ikke går glip af alt det gode ved at synge, simpelthen fordi det ikke er blevet præsenteret.

Grundfortælling

Storbyen Synger ønsker at udbrede sangkulturen i hovedstadsområdet via følgende fokusområder:

 

 • Det skabende: Vi bidrager til at udbrede sangens kraft og glæde gennem projekter med lokale aktører.
 • Det samlende: Vi vil skabe en stærk og central platform, som kan styrke netværket og sammenhængskraft mellem de københavnske kor og sangaktører.
 • Det dannende: Vi arbejder for at alle børn og unge tidligt møder sang- og musikpædagogik på højeste niveau

 

Storbyen Synger arbejder i særlig grad for:

 

Mere sang på skolerne (glade stemmer hos børn og unge):

Alle børn skal introduceres til dét at synge sammen via korsang på skoleskemaet. Der skal indføres ugentlig morgensang på alle skoler.

 

Sang mod sårbarhed og sygdom (meningsfulde fællesskaber):

Sang skal flyttes fra kun at blive betragtet som en kultur/underholdningsaktivitet til at blive anset som et værktøj, der kan lindre og udbedre sorg, smerte og rådvildhed.

 

Tidligt møde med kunsten (kunstnerisk udvikling):

Børn og amatører skal hurtigst muligt stifte bekendtskab med kunsten i musikken og møde følelsen af at være med til at skabe kunst og smukke oplevelser for sig selv og andre.

 

 

 

Udviklingsmål

For 2022

 • Aftensang i tre af vores kommuner
 • Pilotprojekt – klassekor finansieret og iværksat
 • Etablering af Demenskor i København og på Frederiksberg
 • Soundpainting solgt ind som Åben Skole-projekt i yderligere 2 kommuner
 • Morgensangskoncept til private virksomheder fastlagt og mindst 1 solgt
 • Website og facebookside etableret
 • Kontor- og mødefaciliteter fundet
 • Samarbejdet med Center Kvintus (musikskolerne) etableret
 • Mindst 1 Kvintus-projekt sat i søen
 • Økonomisk bidrag fra musikskolerne aftalt
 • Mindst to omtaler af sangkraft Storbyen Synger i lokalaviserne
 • Mindst 1 fondsbevilling til drift indkasseret
 • (Honorar-)løn til projektleder/direktør + bestyrelseshonorarer

 

For 2026

 • Vi samarbejder med mindst tre skoler i hver af vores kommuner
 • Der er kor på 10 skoler
 • Der er morgensang på 10 skoler
 • Vi har etableret en stærk IT-platform som samler alle amatørkor i hovedstaden
 • Vi har etableret et netværksforum for alle korledere i hovedstaden
 • Vi har samarbejde med tre forvaltninger om sang i deres kerneopgaver
 • Vi har en årlig korkoncert for børn på en af byens store scener (Det Kgl Teater eller DR)
 • Vi har en tidsubegrænset basisbevilling hos kommunerne
 • Vi har 2-3 ansatte som tegner sangkraftcenteret i dagligdagen
 • Vi har et årshjul med 4 faste traditioner

 

For 2032 - og herefter

 • Vi er blevet en almindelig kendt organisation i byen
 • Vi har en årlig signatur-fællessangskoncert i en af parkerne med både kendte og ukendte forsangere,
 • Kommunerne er selv opmærksomme på, at sang kan bruges aktivt og henvender sig til os, når de gerne vil have et sangprojekt sat i søen
 • Vi arrangerer årligt en amatørkor-festival og er derigennem blevet et naturligt samlingspunkt for de københavnske kor og deres dirigenter.
 • Vi fungerer som en jobbørs, og parrer sangere og korledere med opgavestillere fra både den kommunale og den private verden.
 • Sang er blevet en almindelig del af hverdagen hos bygens borgere og alle synger regelmæssigt.

 

 


Bestyrelsen for Storbyen Synger består af:


Julie Borgwardt-Stampe, (forperson)

Susanne Skov (næstforperson)

Jan Lund

Jacob Heide Madsen

Jens Jacob Honoré

Emil Ritter

Finn Elias Svit

…..

Stine Rendrup Johansen – ikke medlem af bestyrelsen – (kassér).